La kinesiologia és avui dia un dels mètodes complementaris de salut de més activitat en el camp de la interacció cos-ment. La paraula significa ciència del moviment. Utilitza el test muscular qualitatiu i el llenguatge corporal com a referències per millorar, integrar i relacionar aspectes físics, emocionals, mentals i energètics de la persona.

En el nostre dia a dia són moltes les situacions que ens poden provocar estrès. Si aquest perdura en el temps, podem bloquejar-nos i perdre la nostra capacitat d’actuar adequadament així com desequilibrar la nostra salut. Com a conseqüència poden aparèixer símptomes físics i emocionals (dolor, contractures, molèsties digestives, disminució del sistema immunològic, cansament, mal humor, estats ansiosos i depressius …)

Kinesiología emocional

Amb la Kinesiologia emocional és possible esbrinar quins són els bloquejos emocionals, creences i comportaments que inhibeixen la nostra capacitat de desenvolupar el potencial que portem dins. Recuperem la vitalitat i tornem a tenir el control del nostre benestar. Les tècniques treballen a nivell conscient i inconscient. Partim del principi que a través del teu cos ens expressem i relacionem amb el món. L’objectiu és aconseguir que la persona sigui capaç d’identificar les seves pròpies emocions per, posteriorment, manejar adequadament de manera que li serveixin per aconseguir els seus objectius.

Àrees d'intervenció

 • Nens, adolescents, adults i gent gran.
 • Trastorns d’ansietat.
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Fòbies
 • Addiccions
 • Processos de dol
 • Nivells d’estrès elevats.
 • Estats de cansament, baixa autoestima, inseguretats, …
 • Dificultat per dur a terme els objectius que et proposes.
 • Alteracions de la son.

Kinesiologia de l'aprenentatge

¿QUE ÉS LA KINESIOLOGIA APLICADA ALS APRENENTATGES (KIN.AP)?

KIN.AP és una metodologia basada en tècniques de Kinesiologia que està enfocada a potenciar les habilitats d’aprenentatge innates de la persona través de la comprensió del moviment i les seves relacions amb els patrons d’aprenentatge de tot el cervell.
Consisteix en una sèrie d’exercicis i protocols d’estimulació cerebral que activen la integració psico-sensoriomotora de la persona. Aquest treball dóna suport a l’assoliment dels objectius que ens vam plantejar, desbloquejant qualsevol factor de tensió o estrès que ens provoqui interferències. Així pot aflorar tot el teu potencial en les activitats de la vida diària, en l’àmbit personal, educatiu i professional. Millora la memòria, concentració, expressió, comunicació, creativitat, integració hemisfèrica cerebral, connexió cos-ment i benestar físic i emocional.

La kinesiologia es un eina que fem servir a las sessions de psicologia.

Àrees d'intervenció

 • Dificultats d’aprenentatge.
 • Dificultats en la lectoescriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia)
 • Falta de concentració i dificultats d’atenció (TDAH, TDA).
 • Dificultats en la parla i el llenguatge.
 • Estimulació de noves vies neurològiques (traumatismes, afàsies, …).
 • Millora el rendiment.
 • Potència l’expressió i la creativitat.
 • Allibera l’estrès en els exàmens.

Pin It on Pinterest