• es
  • ca

La Medicina Tradicional Xinesa engloba la persona en un tot, tenint en compte tant els desajustos físics com emocionals (la ira, l’alegria, les preocupacions, la tristesa, la por, etc.)

Aquests estats emocionals estan íntimament lligats al sistema energètic dels òrgans i vísceres, sent els responsables d’una part de les alteracions en el sistema energètic de la persona i afectant en totes les seves dimensions: física, mental i espiritual.

Per tal motiu, en consulta, no només es té en compte el símptoma que motiva la consulta, sinó que enfoca la causa, l’origen energètic d’aquesta expressió simptomàtica. D’aquesta manera podem arribar a l’arrel del problema.

  • Primera Visita

    La primera visita fem una anamnesi completa, per saber signes i símptomes del pacient per poder fer un bon diagnòstic.

  • El Pols

    El pols és una tècnica molt important dins de la Medicina Tradicional Xinesa, ja que ens proporciona informació momentània de l’estat del pacient. Es pot saber l’estat de l’energia de cada un dels òrgans. Moltes malalties es manifesten abans en el pols que en símptomes i signes que puguin apreciar-se a simple vista en el pacient. El pols aporta informació detallada sobre l’estat dels òrgans interns. Reflecteix tot el complex energètic-sanguini de la persona. Ens localitza el quadre patològic, l’estat de la força vital i la relació buit-plenitud. És una gran eina per poder ordenar els símptomes del pacient. Els canvis en el pols faciliten el poder escollir un tractament correcte. Ens ajuda a comprovar si el tractament que estem realitzant té una bona resposta terapèutica. La pulsologia és tot un art dins de la Medicina Tradicional Xinesa.

  • La Lengua

    La llengua ens aporta informació detallada sobre les 8 regles, que són fonamentals per a la Medicina Tradicional Xina. Amb tota aquesta informació vam realitzar un diagnòstic de l’estat del pacient i vam determinar quin serà el tractament més eficaç.

Pin It on Pinterest